Kardiya Tıp Merkezi olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve gizliliği bizler için önemlidir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarıca tıp merkezi olarak sizlere daha iyi  sağlık hizmeti sunabilmek noktasında kişisel verilerinizi kaydedecek, arşivleyecek ve ilgili durumlarda yetkili  3.  Kişiler/Kurumlar ile paylaşacak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapmasında işlenecektir. Bu nedenle karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz doğrultusunda sizlerden açık rızanızı talep ediyoruz.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve Veri Sorumlusu

Kimlik bilgileriniz (T.C. vatandaşı olmayanlar için pasaport veya geçici kimlik bilgileri)

İletişim Bilgileriniz

Hasta ve Protokol numaranız

Ödeme ve faturalama işlemi ile ilgili finansal bilgileriniz

Özel sağlık sigortası ve SGK verileriniz

 Dosyanızda sunduğunuz Laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, check-up bilgileriniz, test sonuçlarınız, muayene verileriniz reçete bilgileriniz dâhil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sağlık verileriniz

Tıp merkezimizin genel alanlarında bulunan kapalı devre kamera sistemi görüntü ve ses kaydınız

Çağrı Merkezimiz ile iletişime geçtiyseniz görüşme kaydınız

Web sitesi kullanımı sırasında elde ettiğimiz IP adresiniz, tarayıcı bilgileriniz başta olmak üzere kullanım sırasında elde edilen gezinme verileriniz, rızanızla ilettiğiniz tıbbi verilerinizin de olduğu kişisel bilgilerinizi kaydederek her halükarda Kişisel Veri Kanunu'nda öngörülen şekilde ve şartlara tabi olarak arşivlerimizde işleyeceğimizi bildiririz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması

Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi

Randevu aldığınız takdirde randevunuza ilişkin bilgi sağlanması

 İlaç ve tıbbi cihaz temini

Kimliğinizin doğrulanması, anlaşmalı kurumlarla ilişkinizin doğrulanması

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, verilen hizmete bağlı olarak çağrı merkezi, internet(web sitemiz) veya tıp merkezimizde sözlü, görsel, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Olarak Alınan Güvenlik Tedbirleri

Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla her türlü teknik ve idari tedbirleri azami ölçüde almak

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek

Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek

Çalışanlarımız bilgi güvenliği, hasta mahremiyeti, kişisel verilerin korunması konularında eğitilmektedir, kişisel veri güvenliği konusunda kurumsal politika ve prosedürler yazılıdır.

Verileri İşlenen İlgili Kişiler Olarak Haklarınız

Kişisel Veri Kanunu 11. Maddesi kapsamında Tıp Merkezimize başvurarak;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilir,
Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep edebilir,
Kişisel verinin işlenme amacını ve bu amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir,
Kişisel verinin aktarılıp aktarılmadığını, aktarılmışsa aktarım yapılan 3. kişileri öğrenebilir,
Kişisel veriler eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini talep edebilir,
Mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini isteyebilir,
Aktarım yapılan 3. kişilere kişisel verilerin düzeltilmesinin, silinmesinin iletilmesini talep edebilir,

Kişisel Veri Kanunu'na aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Kardiya Tıp Merkezi
Yükleniyor...