Kişisel Bilgiler

Adı ve Soyadı: Onur Dalgıç
Doğum: 25/11/1984  -   İskenderun/HATAY
Yabancı Dil: İngilizce-Almanca
Aktif Görev Yeri: Kardiya Karidyoloji Dal Merkezi Bostanlı Şubesi
İletişim: [email protected] / 0 232 336 3535


Eğitim Bilgileri

Mezun Olduğu Üniversite: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mezuniyet Tarihi: 2008
Kardiyoloji İhtisası: Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi


İş Tecrübesine Ait Bilgiler

Cide Devlet Hastanesi, Kastamonu (2008-2009)
Abana İlçe Hastanesi, Kastamonu (2009)
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji  (Kardiyoloji İhtisası) (2009-2013)
Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi (2013-2014)
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2014-2015)
Karşıyaka Devlet Hastanesi (2015-2016)
Medical Park İzmir Hastanesi (2016-2018)
Sivas Gültepe Hastanesi (2018-2019)
Kardiya Tıp Merkezi (2019-Günümüz)


Yayınlar

1.    Dabigatran for stroke prevention in real life in a sample of population from Turkey: D-SPIRIT registry. Gerçek yaşamda dabigatran ile inmeden korunma; Türkiye’den bir popülasyon örneği: D-SPIRIT kayıt çalışması. Cihan Altın, Caner Topaloğlu, Nurullah Çetin, Onur Dalgıç, Veysel Yavuz, Emin Alioğlu, Nazile Bilgin, Cenk Ekmekçi, Nihat Pekel, Mehmet Emre Özpelit, Eşref Tunçer, Ebru İpek Türkoğlu, Kamil Tülüce, Umut Kocabaş, Kıvanç Yüksel, Uğur Önsel Türk. Turk Kardiyol Dern Ars 2021;49(8):630-640 doi: 10.5543/tkda.2021.07734.
2.    Gender-related clinical and management differences in patients with chronic heart failure with reduced ejection fraction. Umut Kocabaş, Tarık Kıvrak, Gülsüm Meral Yılmaz Öztekin, Veysel Ozan Tanık, İbrahim Özdemir, Ersin Kaya, Elif İlkay Yüce, Fulya Avcı Demir, Mustafa Doğduş, Meltem Altınsoy, Songül Üstündağ, Ferhat Özyurtlu, Uğur Karagöz, Alper Karakuş, Orsan Deniz Urgun, Ümit Yaşar Sinan, İnan Mutlu, Taner Şen, Mehmet Ali Astarcıoğlu, Mustafa Kınık, Özge Özden Tok, Begüm Uygur, Mehtap Yeni,  Bahadır Alan, Onur Dalgıç, Hakan Altay,Seçkin Pehlivanoğlu. The International Journal of Clinical Practice. Volume75, Issue3 March 2021.
3.    Adherence to guideline-directed medical and device Therapy in outpAtients with heart failure with reduced ejection fraction: The ATA study. Kocabaş U, Kıvrak T, Yılmaz Öztekin GM, Tanık VO, Özdemir IH, Kaya E, Yüce EI, Avcı Demir F, Doğduş M, Altınsoy M, Üstündağ S, Özyurtlu F, Karagöz U, Karakuş A, Urgun ÖD, Sinan ÜY, Mutlu I, Şen T, Astarcıoğlu MA, Kınık M, Tok ÖÖ, Uygur B, Yeni M, Alan B, Dalgıç O, Sarıtürk Ç, Altay H, Pehlivanoğlu S.Anatol J Cardiol. 2020 Jul;24(1):32-40. doi: 10.14744/AnatolJCardiol.2020.91771.PMID: 32628147
4.    Clinical characteristics and in-hospital outcomes of acute decompensated heart failure patients with and without atrial fibrillation. Kocabaş U, Sinan ÜY, Aruğaslan E, Kurşun M, Çoner A, Özcan Çelebi Ö, Öztürk C, Dalgıç O, Türkoğlu EI, Kemal HS, Gazi E, Altın C, Zoghi M. Anatol J Cardiol. 2020 Apr;23(5):260-267. doi: 10.14744/AnatolJCardiol.2020.94884. PMID: 32352420
5.    Obezite ve Ortalama Gece Kalp Tepe Atım Hızı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Kesitsel Bir Araştırma. Dinçer ATİLA, Onur DALGIÇ, Yasemin Kılıç ÖZTÜRK, İstemihan TENGİZ. Klinik Tıp Bilimleri Dergisi Cilt: 8 Sayı:1 Nisan 2020 
6.    Hypertension and obesity in cardiology outpatients: a cross-sectional study. Dincer Atila, Onur Dalgic, Yasemin Kılıc Ozturk. Fam Pract Palliat Care. 2019. https://dx.doi.org/10.22391/fppc.483544.  
7.    The Real-Life Data of Hospitalized Patients With Heart Failure: On Behalf of the Journey HF-TR Study Investigators. Ümit Yaşar Sinan  , Ahmet Ekmekçi, Benay Özbay, Filiz Akyıldız Akçay, Lütfü Bekar, Yavuzer Koza, İsmail Bolat, Umut Kocabaş, Mehdi Zoghi, Collaborators: Dogac Caglar Gurbuz, Oguzhan Celik, Huseyin Altug Cakmak, Salih Kilic, Sinan Inci, Gulay Gok, Mehmet Erturk, Erkan Yildirim, Duygu Kocyigit, Ilgın Karaca, Faruk Ertaş, Ahmet Çelik, Fatih Aksoy, Hasan Ali Gumrukcuoglu, Umit Yuksek, Mahir Cengiz, Emre Arugaslan, Mustafa Kursun, Ali Coner, Ozlem Ozcan Celebi, Cengiz Ozturk, Onur Dalgic, Nurullah Cetin, Ebru Ipek Turkoglu, Hatice Kemal, Emine Gazi, Cihan Altin, Servet Altay, Murat Meric, Ozgen Safak, Murathan Kucuk, Alper Kepez, Ozcan Vuran, Hakki Kaya, Mehmet Serdar Kucukoglu. Anatol J Cardiol . 2019 Jan;21(1):25-30. doi: 10.14744/AnatolJCardiol.2018.50880. 
8.    Body mass index is a predictor of presence of fragmented QRS complexes on electrocardiography independent of underlying cardiovascular status. Eyuboglu M, Yilmaz A, Dalgic O, Topaloglu C, Karabag Y, Akdeniz B. J Electrocardiol. 2018 Sep - Oct;51(5):833-836. doi: 10.1016/j.jelectrocard.2018.05.016. Epub 2018 May 30. PMID: 3017732 
9.    Drug Adherence in Patients With Nonvalvular Atrial Fibrillation Taking Non-Vitamin K Antagonist Oral Anticoagulants in Turkey: NOAC-TR. Emren SV, Şenöz O, Bilgin M, Beton O, Aslan A, Taşkin U, Açiksari G, Asarcikli LD, Çakir H, Bekar L, Bolat İ, Yayla Ç, Çelebi B, Dalgiç O, Çelik O, Şafak Ö, Akyel S, Güngör H, Düzel B, Zoghi M. Clin Appl Thromb Hemost. 2018 Apr;24(3):525-531. doi: 10.1177/1076029617693940. Epub 2017 Feb 19. PMID: 28301907  
10.    Design and rationale of dabigatran’s stroke prevention in real life in Turkey (D-SPIRIT). Uğur Önsel Türk, Emin Alioğlu, Eşref Tunçer, Mehmet Emre Özpelit, Nihat Pekel, İstemihan Tengiz, Nurullah Çetin, Onur Dalgıç, Caner Topaloğlu, Nazile Bilgin, Cihan Altın, Tolga Özdemirkıran, Kamil Tülüce, Ebru İpek Türkoğlu, Ebru Özpelit. PMID: 27138311  doi: 10.5543/tkda.2015.37209  Pages 221 - 227 (14 accesses)  
11.    The effect of long term continuous positive airway pressure treatment on systolic and diastolic function in patients with obstructive sleep apnoea syndrome: A five year observational study. Ali Rıza Bilge,  Veysel Yavuz, Nurullah Çetin,  Onur Dalgıç, Gökmen Kum, Hakan Tıkız,  Hikmet Yılmaz. Anadolu Kardiyol Derg 2014; :- DOI: 10.5152/akd.2014.4870. 
12.    Strenuous exercise induced syncope due to coronary artery anomaly. Yavuz V, Cetin N, Tuncer E, Dalgic O, Taskin U, Bilge AR, Tikiz H. Int. Cardiovasc Res J. 2014 Sep; 8(3): 127-30. Epub 2014 Sep 1. 
13.    A RARE CAUSE OF ISCHEMIC CHEST PAIN: CONGENITAL OSTIAL ATRESIA OF THE RIGHT CORONARY ARTERY. T. Tavli, A. Alkan, O. Bayturan, O. Dalgic, O. Utuk, B. Kamali, N. Madak. Journal: International Journal of Cardiology - INT J CARDIOL , vol. 147, pp. S122-S122, 2011. 


Bildiriler ve Sözlü Sunumlar 

1.    Bayrakli Hypertansiyon Prevalence and Awareness (BAYHIP) Study. Nihat Pekel, Mehmet Emre Özpelit, Erlevent Çakmak, Mustafa Agah Tekindal, Akar Yılmaz, Caner Topaloğlu, Onur Dalgıç, Serkan Saygı, Istemihan Tengiz, Ertuğrul Ercan. AJC » Preventive cardiology. https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2017.03.097. 
2.    Olgularla Hipertansiyon. Onur Dalgıç. 1. Kardiyovasküler Akademi Kongresi, 2015. Sözlü Sunum. 
3.    Type A Personality and Anger Analysis in Heart Failure Patients. Onur Dalgıç, Nurullah Çetin, Veysel Yavuz, Özge Copkıran, Eşref Tuncer, Salaheddin Akçay, Talat Tavlı, Hakan Tıkız, Ali Rıza Bilge. The American Journal of Cardiology. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.amjcard.2015.01.293 
4.    Distal region of a myocardial bridge is still protected against development of atherosclerosis even in patients with high framingham risk score. Nurullah Çetin • Selcen Yakar Tülüce • Kamil Tülüce • Veysel Yavuz • Onur Dalgıç • Ferhat Özyurtlu • Caner Topaloğlu • Hakan Tıkız . Anatol J Cardiol 2015; 15 (Suppl 1): 1-104
5.    The Evaluation of Galectin-3 Levels in Non-dipper Hypertensive Patients. Salaheddin Akçay; Ozlem Cakin; Nevin Ilhan; Hatice Kalaycı; Mehmet Ali Kobat; Mehtap Gulger; Veysel Yavuz; Onur Dalgıc; Ali Riza Bilge. J Am Coll Cardiol. 2013;62(18 S2):C13 doi:10.1016/j.jacc.2013.08.048
6.    Nondipper Hipertansiyonun Sağ Ventrikül Fonksiyonlarına Olan Etkisinin Ekokardiyografik Olarak İncelenmesi. Salaheddin Akcay, Ali Riza Bilge, Yasin Türker, Veysel Yavuz, Nurullah Çetin, Onur Dalgıç.  J Am Coll Cardiol. 2013;62(18_S2):C13-C13. doi:10.1016/j.jacc.2013.08.048  
7.    Effect of Rhythm Profile on QTc dispersion in patients with pulmonary hypertension. Nurullah Çetin, Onur Dalgıç, Veysel Yavuz, Bekir Akkaya, Celal Dindar, Mahmut Acar, Özge Uludağ, Talat Tavlı. Journal: International Journal of Cardiology - INT J CARDIOL , vol. 155, supp. 1, S 30, 2012. 
8.    The Effect of Driving Force in Coronary Slow Flow Phenomenon. Talat Tavli, Onur Dalgıç, Veysel Yavuz, Nurullah Çetin, Bekir Akkaya, Celal Dindar, Halim Sözcüer.  Journal: International Journal of Cardiology - INT J CARDIOL , vol. 155, supp. 1, S 162, 2012. 
9.    Pulmonary Function Tests in Patients with Coronary Artery Slow Flow Phenomenon. Talat Tavli, Tugba Goktalay, Onur Dalgıç, Nurullah Çetin, Bekir Akkaya, Celal Dindar, Hülya Acet, Uğur Taşkın, Bulent Özlek, Ferhat Yurdam, Zeynep Yapan, Ilker Agcaoğlu. Journal: International Journal of Cardiology - INT J CARDIOL , vol. 155, supp. 1, S 173, 2012.  
10.    Mobile Aortic Root Atheroma Diagnosed by Transesophageal Echocardiography as Source of Recurrent Cerebral Embolism. Veysel Yavuz, Nurullah Çetin, Mahmut Acar, Uğur Önsel Türk, Onur Dalgıç, Talat Tavlı. Journal: International Journal of Cardiology - INT J CARDIOL , vol. 155, supp. 1, S 173, 2012. 
11.    Left Anterior Descending Coronary Artery Oclusion Mimicking Acute Inferior Myocardial Infarction. Veysel Yavuz, Mahmut Acar, Nurullah Çetin, Onur Dalgıç, Uğur Önsel Türk, Talat Tavlı. Journal: International Journal of Cardiology - INT J CARDIOL , vol. 155, supp. 1, S 174, 2012 
12.     Heart rate recovery and myocardial performance index in patients with coronary slow flow phenomenon. Onur Dalgıç, Ferhat Özyurtlu, Nurullah Çetin, Veysel Yavuz, Talat Tavlı . Journal: International Journal of Cardiology - INT J CARDIOL , vol. 155, supp. 1, S 174, 2012. 
13.    STAXI-2 analysis of behavior and anger profiles in character type A coronary slow flow patients. Onur Dalgıç, Nurullah Çetin, Veysel Yavuz, Talat Tavlı. Journal: International Journal of Cardiology - INT J CARDIOL , vol. 155, supp. 1 , S 115, 2012. 
14.    Effect of Turkish Coffee on Hemodynamic Parameters and Rhythm in Patients with Coronary Artery Disease. Veysel Yavuz, Nurullah Çetin, Onur Dalgıç, Bekir Akkaya, Celal Dindar, Mahmut Acar, Uğur Taşkın, Özge Uludağ, Talat Tavlı. Journal: International Journal of Cardiology - INT J CARDIOL , vol. 155, supp. 1 , S 115-116, 2012. 


Kitap Bölümleri ve Derlemeler

1.    Diğer organ sistemleri ve kardiyovasküler hastalıklar: Endokrinolojik hastalıklar. Onur Dalgıç. Kalp. Editör Prof. Dr. Ömer Kozan. Nobel Tıp Kitapevleri. ISBN: 978-605-335-450-5. 2020 Sf: 1417-1426.
2.    Diğer organ sistemleri ve kardiyovasküler hastalıklar: Enfeksiyon hastalıkları. Onur Dalgıç. Kalp. Editör Prof. Dr. Ömer Kozan. Nobel Tıp Kitapevleri. ISBN: 978-605-335-450-5. 2020 Sf: 1427-1439.
3.    Diğer organ sistemleri ve kardiyovasküler hastalıklar: Psikiyatrik hastalıklar. Onur Dalgıç. Kalp. Editör Prof. Dr. Ömer Kozan. Nobel Tıp Kitapevleri. ISBN: 978-605-335-450-5. 2020 Sf: 1441-1448.
4.    Diğer organ sistemleri ve kardiyovasküler hastalıklar: Nefrolojik hastalıklar. Onur Dalgıç. Kalp. Editör Prof. Dr. Ömer Kozan. Nobel Tıp Kitapevleri. ISBN: 978-605-335-450-5. 2020 Sf: 1449-1452.
5.    Kardiyovasküler Hastalıklardan Korunmada Psikososyal Risk Faktörleri. Onur DALGIÇ. Turkiye Klinikleri J Cardiol-Special Topics. 2017;10(4):251-9
6.    Sol Ana Koroner Arter Hastalığına Yaklaşım. Onur Dalgıç. Klinik Tıp Bilimleri Dergisi 2016 Sayı 6. ISSN : 2147-494X