Kardiyoloji Branşı

Kardiyoloji, kalp hastalıklarını inceleyen tıbbi bir uzmanlık dalıdır. Kalp ve kan damarlarındaki bozuklukların tanısını, tedavisini ve önlenmesini kapsayan bir alandır. Kardiyologlar, kalp hastalıklarının nedenlerini belirlemek, tanı koymak, ilaç tedavisi, kateter işlemleri veya kalp cerrahisi gibi gerekli tedavileri sağlamak için uzmanlık eğitimi almıştır. Kardiyoloji, birçok farklı kalp hastalığına ve durumuna bakar, bunlar arasında koroner arter hastalığı, kalp krizi, aritmi, kalp yetmezliği, kapak hastalıkları ve doğuştan kalp hastalıkları yer alır.

Kardiya Tıp Merkezi 2005 yılında Kardiya Kardiyoloji Dal merkezi olarak İzmir Bostanlı'da hastalarına hizmete başlamış ve 2021 yılından itibaren Kardiya Tıp Merkezi adı altında Bostanlı ve Mavişehir Merkezleri ile hastalarına hizmet vermeye devam etmiş ve etmektedir.

Kardiyoloji Dal Merkezi Ne demek?

Kardiyoloji Dal Merkezi, kardiyoloji dalında uzmanlaşmış bir tıp merkezidir. Bu merkezlerde kalp ve dolaşım sistemi ile ilgili birçok hastalığın teşhisi, tedavisi ve takibi yapılır. Kardiyoloji dal merkezleri, kardiyoloji uzmanları, kalp cerrahları, kardiyak anesteziyologlar, kardiyak radyologlar, kardiyak yoğun bakım uzmanları, elektrofizyoloji uzmanları ve kardiyovasküler rehabilitasyon uzmanları gibi birçok uzmanlık alanındaki doktorları içerir. Kardiyoloji dal merkezleri, kalp hastalıklarının tanı ve tedavisinde son teknolojik gelişmeleri takip eder ve hastalara en etkili ve güncel tedavileri sunmayı amaçlar.

Kardiya Tıp Merkezi
Yükleniyor...